TransBaltic – W kierunku zintegrowanego systemu transportowego w regionie Morza Bałtyckiego

Spread the love


PROJEKT STRATEGICZNY WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ unijny Program Morza Bałtyckiego 2007-2013

TransBaltic, jako jeden z nielicznych dotychczas projektów transnarodowych, otrzymał od władz Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 status strategiczny. W ten sposób decydenci docenili rolę TransBaltic we wspieraniu zrównoważonego rozwoju Regionu, szeroki zasięg geograficzny projektu, głębokie skupienie się na wdrażaniu i silne wsparcie polityczne na poziomie krajowym.

TransBaltic jest zarządzany przez Region Skåne i trwa od 1 czerwca 2009 do 31 grudnia 2012.

Dlaczego promujemy zintegrowany system transportowy W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO?

Niedociągnięcia w zakresie wydajności transportu są postrzegane przez interesariuszy biznesowych jako jedna z najbardziej widocznych barier dla dobrobytu gospodarczego i wzrostu w Regionie Morza Bałtyckiego (BSR). Jak podkreślono w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, potrzebna jest odpowiednia reakcja polityki publicznej w celu zwiększenia dostępności terytoriów i jakości połączeń oraz opanowania rosnących przepływów w regionie i w jego obrębie.

Ogólnym celem TransBaltic jest zapewnienie zachęt na poziomie regionalnym do tworzenia kompleksowego multimodalnego systemu transportowego w BSR. Ma to zostać osiągnięte za pomocą wspólnych działań na rzecz rozwoju transportu i wspólnie realizowanych koncepcji biznesowych.


Tworzenie planu działania

Projekt ma na celu rozwiązanie tego kluczowego wyzwania poprzez uzupełnienie działań podejmowanych przez władze krajowe w ramach Strategii UE dla Morza Bałtyckiego. Przewidywany plan działania będzie zawierał środki, które uwzględnią ograniczenia w zakresie łączności wewnętrznej, interoperacyjności i intermodalności w regionie Morza Bałtyckiego z perspektywy zrównoważonego rozwoju regionalnego. Plan obejmie również regionalne środki gotowości na rosnące międzykontynentalne przepływy transportowe w celu odblokowania inwestycji służących lepszej zewnętrznej dostępności regionu.


Opierając się na istniejącej wiedzy

W tym zakresie TransBaltic będzie czerpał inspirację z trwających i zakończonych inicjatyw organizacji panbałtyckich. Połączy siły z projektami korytarzy transportowych, takimi jak EWTC II i Scandria, dostarczając inspiracji dla ich badań i uogólniając ich konkretne ustalenia (w formie tak zwanych planów BSR).


Prognozy i scenariusze ruchu

Aby zapewnić podstawę wsparcia decyzji dla regionalnych i krajowych inwestycji transportowych, projekt zamierza dostarczyć prognozy i scenariusze ruchu dla poszczególnych TEN-T i drugorzędnych korytarzy transportowych w regionie Morza Bałtyckiego. Opracuje również wytyczne, podręczniki i biznes plany dotyczące pilotowanych rozwiązań transportowych i logistycznych, a także studia wykonalności i plany wdrożeniowe.


Miejsce spotkań interesariuszy transportu publicznego i prywatnego

TransBaltic zorganizuje również miejsce spotkań interesariuszy transportu publicznego i prywatnego w celu omówienia konkretnych potrzeb harmonizacji z perspektywy rozwoju regionalnego.


SPECYFIKACJA oczekiwanych rezultatów

  • Plan działania obejmujący środki w zakresie infrastruktury, logistyki i zdolności transportowej dotyczące połączeń panbałtyckich, problemów interoperacyjności i intermodalności z perspektywy zrównoważonego rozwoju regionalnego
  • Wytyczne dotyczące rozwiązań w zakresie intermodalności i interoperacyjności transportu w BSR (wzorce transportowe BSR) – które testowałyby i weryfikowały propozycje UE w zakresie transportu i polityki spójności
  • Prognozy i scenariusze ruchu dla poszczególnych TEN-T i drugorzędnych korytarzy transportowych w regionie Morza Bałtyckiego – jako podstawa wspomagania decyzji dla regionalnych i krajowych inwestycji transportowych
  • Podręcznik i podręcznik dotyczący redukcji pustych ładunków – w celu zmniejszenia zapotrzebowania na miejsce i kosztów transportu drogowego/kolejowego w ruchu kontenerowym
  • Studia wykonalności i plany wdrożeniowe dla suchych portów i telematyki ruchu drogowego w porcie
  • Studia wykonalności i oceny oddziaływania dla transportu kolejowego w wybranych częściach Regionu
  • Biznesplany dotyczące m.in. zarządzania pustymi kontenerami oraz zestawu narzędzi ICT (narzędzia internetowego, które pomaga użytkownikom biznesowym, zwłaszcza MŚP, planować optymalne rozwiązania intermodalne w zakresie transportu ładunków od drzwi do drzwi)
  • Metodyka szkolenia z systemu zarządzania kompetencjami w logistyce portowej
  • Miejsce spotkań interesariuszy transportu publicznego i prywatnego w celu omówienia konkretnych potrzeb w zakresie harmonizacji z perspektywy rozwoju regionalnego (w tym np. wyzwań dla portów bałtyckich, budowania potencjału ludzkiego w operacjach transportowych oraz wdrażania koncepcji zielonego korytarza w regionie Morza Bałtyckiego)