Raporty i rezultaty

Spread the love
  • Makroregionalny Plan Działań na rzecz Transportu (edycja 2012) Dokumenty polityczne 2013-05-17
  • Notatka TransBaltic w sprawie usprawnienia z Baltic Transport Outlook i badania NORDIM (NDPTL) Policy Documents 2013-05-16
  • Implikacje nowej regulacji dotyczącej zawartości siarki w paliwie statkowym dla sektora transportu morskiego Raporty Pakiet Roboczy 4 2013-05-16
  • Funkcje terminalu i zlewnie w regionie Öresund Raporty Pakiet Roboczy 5 2012-10-02
  • Biznes plany rozbudowy analizowanych suchych portów w kierunku pełnego wykorzystania produkcji Raporty Pakiet Roboczy 5 2012-09-13
  • Ewaluacja Raportów Planu Działań na rzecz Transportu Makroregionalnego Transbałtyckiego Pakietu Roboczego 3 2012-09-12
  • Broszura zadanie 5.5 – Rozwiązania dla transportu kolejowego Raporty Pakiet Roboczy 5 2012-09-12
  • Broszura zadanie 5.4 – System zarządzania kompetencjami Raporty Pakiet Roboczy 5 2012-09-12
  • Broszura zadanie 5.3 – Narzędzia ICT Raporty Pakiet Roboczy 5 2012-09-12
  • Broszura zadanie 5.2 – Zarządzanie pustymi pojemnikami Raporty Pakiet roboczy 5 2012-09-12